Ceník

Registrační poplatky

 • dospělí:  40,- Kč/rok
 • děti do 15 let:  20,- Kč/rok

Upomínky

 • I. upomínka za 30 dní 15,-Kč
 • II. upomínka za 60 dní 30,- Kč
 • III. upomínka za 90 dní 40,- Kč
 • Doporučený dopis 70,- Kč

Rezervace knih

 • zdarma

Meziknihovní služby

 • Poštovné za meziknihovní výpůjční službu 50,- Kč

Kopírování dokumentů

 • A4 stránka 3,- Kč

Tisk

 • černobílý text 3,- Kč
 • barevný text 5,- Kč
 • obrázky A4  20,- Kč

Použití PC na pracovištích knihovny (internet, Office)

 • zdarma